September måned nærmer sig. Det samme gør studiestart for de fleste unge, der nu påbegynder en videregående uddannelse. Studiestarten medfører for manges tilfælde store sommerfugle i maven – det kan være tanken om nye bekendtskaber, et nyt skolemiljø og om det er det rette studievalg du har sat dig for, der kan skabe en sky af bekymringer for dig. Dette kan du undgå ved at forberede dig til studiestarten med disse få tips herunder.

Hav udstyret i orden

I dag foregår note-notering ikke længere i hånden. I stedet foregår meget på computeren. Ligeledes skal du skrive store opgaver og her ønsker du ikke at dit udstyr svigter lige inden aflevering på en tyve sider lang rapport. Godt og nyt udstyr er i denne situation altafgørende.
Grundet den nye situation vedrørende covid-19, da bliver meget undervisning på de videregående uddannelser ændret til online-undervisning. For at du kan skabe de bedste forudsætninger for en velfungerende hjemmeundervisning, da kræver det endnu engang, at du har det rette udstyr. Anskaf dig derfor det gode udstyr fra Lenovo, der sikrer dig gode arbejdsforhold, hvor end du befinder dig.

Gør dig tanker om din nye hverdag

Med det basale på plads, som udstyret, da skal du også gøre dig tanker om din nye fremtid. En videregående uddannelse er mere krævende end gymnasiet. Det er både gældende på det sociale plan såvel som det indlæringsmæssige. Du får mere læsestof og generelt længere dage. Tænk over, hvordan du får din hverdag til at hænge sammen uden at blive stresset af opgaverne samtidig med, at du skal danne dig en ny omgangskreds. Hvis du har tænkt forskellige scenarier igennem, da vil du blive mere klar på de udfordringer, som du vil møde – for de kommer.

Snak med andre om forventninger

Hvis du er meget nervøs for, hvorvidt du er dygtig eller dedikeret nok til at tage en videregående uddannelse, så ligger mange af bekymringerne nok hos dig selv. For at få ro på disse tanker kan du med fordel snakke med andre, som er i gang med en videregående uddannelse, men du kan også kontakte dine nye undervisere i starten af semesteret. Snak med dem om krav og forventninger til dig som studerende. Dette kan skabe ro omkring din fremtidige studietid. Samtidigt viser du også et engagement for at klare dig godt på studiet. Snakker du med nogle om krav og forventninger, da vil du blive mere åben for indlæring og tilgå uddannelsen med et mere åbent sind, end med alle de forventninger du har opbygget i hovedet.