Hvis du ryger nu, kan det være, at du har overvejet at skifte til at ryge e-cigaret frem for at ryge almindelige cigaretter. Der er nemlig nogle fordele ved det. Mange bruger e-cigaretter som en overgangscigaret, inden de holder helt op. Den kan gøre det lidt nemmere at knække sin rygevane. Andre vælger at blive ved med at ryge e-cigaretter, fordi det trods alt er lidt sundere end at ryge almindelige cigaretter.

Undersøgelser viser, at rygere af e-cigaretter har færre skadelige og kræftfremkaldende stoffer i kroppen. Det er altså sundere at ryge e-cigaretter end almindelige cigaretter. Hvis du gerne vil i gang med det, kommer der her en guide til, hvad du skal være opmærksom på.

1. Køb et startsæt

Det smarteste er klart, at du køber et startsæt, hvis du gerne vil i gang med at ryge e-cigaretter. Det gør, at du får alle de ting, som du har brug for, når du skal i gang med at ryge. Det er for eksempel batteri, cigaret, væske og lignende. Derudover får du også et kabel, så du nemt kan lade cigaretten op via en almindelig stikkontakt. Det er en rigtig god mulighed for dig for at slippe for at skulle ud og købe batterier hele tiden. Det er altså en meget smart og nem måde for dig.

2. Mulighed for at få e-væske med forskellig smag

Når du har købt et startsæt og er kommet i gang med at ryge de e-cigaret væsker, der er med, kan du begynde at eksperimentere med, om der er andre former for væsker, som du bedre kan lide. Det kan være, at du har nogle frugter eller en anden form for smag, som du godt kan lide. Du kan få e-cigaret væske med en lang række forskellige former for smag. Det er også noget af det, som mange foretrækker ved e-cigaretter frem for almindelige cigaretter. Hvis du godt kan lide smagen af tobak, kan du også vælge en e-cigaret væske med den smag.

3. Køb tilbehør eller nye dele til din e-cigaret

Hvis der er noget, der går i stykker i din e-cigaret, eller du mister noget, kan du altid købe en ny igen. Selvom du er startet med at købe et startsæt, kan du også købe tingene enkeltvis. Det gør det nemt at erstatte noget, hvis der er noget, der er gået i stykker eller er blevet væk. Det behøver derfor ikke være dyrt eller besværligt at ryge e-cigaretter. Du behøver ikke at købe et nyt startsæt, hvis du kommer til at mangle en del.

4. Vær opmærksom på reglerne i forhold til e-cigaretter

I Danmark er det normalt, at du må ryge e-cigaretter de samme steder, som du må ryge cigaretter. Det er derfor ikke så svært at finde ud af. Men hvis du skal ud at rejse, er det vigtigt, at du holder øje med, hvad reglerne er i det land, som du tager til. I nogle lande er det for eksempel forbudt at ryge e-cigaretter på gaden. Det er det for eksempel i Singapore. Der kan du få en stor bøde for at ryge. Du skal også være opmærksom på, om dit flyselskab tillader, at du har din e-cigaret i håndbagagen, eller om du skal have den i din kuffert.